PYK HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU|ANKARA

Anasayfa / KONKORDATO NEDİR?

Konkordato, borçlarını ödemede zorlanan şirket ve kooperatiflerin, bir kısım borçlarından kurtularak borçlarını ödeyebilir duruma getirmeleri için uygulanan bir müessesedir.

Bu uygulamada alacaklı ve borçluların konkordato müessesesi kapsamında borç ve alacakları yeniden yapılandırma işlemine tabi tutulmaktadır.

Konkordatoda uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma için asliye ticaret
mahkemesine, başvurulması gerekmektedir.

Konkordato hükümlerinden yararlanmak isteyen herhangi bir borçlu, Ticaret Mahkemesine gerekçeli bir dilekçe ve bir konkordato projesi vererek konkordato isteyebileceği gibi, her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, Ticaret Mahkemesinden borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir.

Konkordato’nun kabul edilebilmesi için ya konkordatonun alacaklıların 2/3 çoğunluğu tarafından kabul edilmesi ya da konkordatoyu kabul eden en az üçte iki çoğunluktaki alacaklıların kaydedilmiş alacakların en az üçte ikisine sahip olmaları gerekmektedir.

Konkordatoda borçlu, atanan komiser nezareti altında ticari faaliyetlerini sürdürmektedir.

Konkordato sürecinde borçluya haciz ve iflas takibi yapılmaz.

Konkordato sürecinde borçlu, malları üzerinde (Ticaret Mahkemesi’nin izni dışında) rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez ve takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz.

Konkordatoda borçlunun mal varlığını azaltıcı işlemler yapması kanun hükmü ile engellendiğinden alacaklıların da menfaatleri de korunmuş olmaktadır.

Borçlunun gerekli şartları taşıdığı sonucuna varılırsa, borçluya konkordato süreci tayin edilir ve komiser atanır.

 

YUKARI